Tages menu

Tagesmenü(11:45 bis 13:45, Montag bis Freitag)

Lachs Tranche

CHF 24.50

Tagesmenü(11:45 bis 13:45, Montag bis Freitag)

Spaghetti

CHF 19.50

Tagesmenü(11:45 bis 13:45, Montag bis Freitag)

Pene Marinara

CHF 20.50

Tagesmenü(11:45 bis 13:45, Montag bis Freitag)

Salat Zur Au

CHF 24.50

Tagesmenü(11:45 bis 13:45, Montag bis Freitag)

Pizza Napoli

CHF 19.50

Tages Café 2.50 CHF